Fredsaktivister bordade franskt krigsskepp

För tredje gången på fyra dagar trotsade fredsrörelsen kärnvapenalliansen Natos krigsspel i Östersjön. Den här gången tog sig två personer osedda in i Frihamnen och ombord på ett krigsfartyg med en protestskrivelse.

- Det får aldrig bli normalt att en kärnvapenallians med krigsförbrytare kommer till Sverige, säger Andreas Hedfors.

Cattis Laska och Andreas Hedfors tog sig strax efter midnatt iförda våtdräkter förbi svensk militärs bevakning och in i Frihamnen där flera krigsfartyg låg för ankar inför militärövningen Noble Mariner.

Framme vid tre av skeppen samtalade de med lettiska matroser och klättrade sedan ombord på en fransk minsvepare. Där överlämnade de ett brev där personalen uppmanades att överge sina skepp.

- Delar av vår stad har förvandlats till en militär zon, utan att vi fått säga till om något, säger Cattis Laska.

I brevet förklaras att Nato är en ohållbar allians på grund av dess kärnvapenbestyckning och övningen ohållbar på grund av att enheter som hangarfartyget Ark Royal, som våren 2003 angrep Irak illegalt, deltar. Ställningstagandena är inte fredsaktivisternas egna utan grundade på ett utslag i Världsdomstolen 1996 och FN-stadgan, vilka båda i utdrag bilades brevet.

Högupplösta bilder från aktionen finns på http://ofog.org/fotoalbum

NATO Responce Force (NRF) lägger till med 37 fartyg i Göteborg den 10-13 maj inför övningen Noble Mariner. NRF är en snabbinsatsstyrka på 25 000 soldater som kan sättas in med fem dagars varsel, bland annat mot "terrorism". Övningen Noble Mariner är den största militära övningen i Östersjön efter Andra världskriget.

Bland skeppen finns åtminstone ett fartyg, det brittiska hangarfartyget HMS Ark Royal, som våren 2003 deltog i den folkrättsvidriga invasionen av Irak.

Ofog menar att NRF inte har någon "fredsbevarande" funktion, utan är Natos nya offensiva spjutspets.

Nato har 480 kärnvapen utplacerade i Europa, plus att de förfogar över Storbritanniens 200 och USA:s 7 600 kärnvapen. De har en första tillslags-policy, som gör att de kan använda kärnvapen utan att först själva ha blivit attackerade.

Nätverket Ofog
0733 815361
info@ofog.org
www.ofog.org

Pressmeddelande från Ofog 14 maj 2007