Fredsaktivister krävs på 355 000 kronor för stängselklättring

Idag ställs Karin Carlsson och Per Hillerström inför rätta för att under en fredsmanifestation för fyra år sedan, ha klättrat över vapenföretaget Aimpoints staket. Fredsaktivisterna från det antimilitaristiska nätverket Ofog ville genom sin handling visa sitt motstånd mot den svenska vapenexporten. Aktivisterna greps stillsamt och odramatiskt av polis. Trots att aktivisterna redan 2010 tagit sitt straff i domstol och betalat böter, har Aimpoint valt att ytterligare kräva dem på ett skadestånd på dryga 355 000 kronor.

Aimpoints skadeståndskrav är djupt omoraliska och syftar till att tysta aktivisternas kritik av Aimpoint, säger försvarsadvokat Magnus Lundh.
Aimpoint tillverkar rödpunktsikten för militärt bruk, bland annat till Saudiarabien som använder dem i förtrycket av den egna befolkningen. Sverige exporterar mest vapen per capita i världen, exporten har ökat med 350 procent de senaste tio åren, och går till både krigförande länder och diktaturer.
 - Vi kan inte låta vapenföretag ta sig rätten att stämma människor som genom civilkurage och fredlig opinionsbildning protesterar mot vapenexporten. Om Aimpoint får igenom sina skadeståndskrav innebär det ett allvarligt hot mot vår demokrati, säger Karin Carlsson, en av de åtalade fredsaktivisterna.
21 mottagare av Right livelihood-priset (även känt som det alternativa nobelpriset) har undertecknat ett upprop till stöd för de två åtalade och kräver att Sverige, som historiskt sett har stått upp för mänskliga rättigheter, ska frikänna fredsaktivisterna. Läs hela uppropet på ofog.org/shamepoint
Rättegången äger rum i Malmö Tingsrätt kl 9-16. Rättegångsärendet har målnummer: T4296-10

Kontakt:
Ofog kontaktperson, 0733 815361, info@ofog.org
Karin Carlsson, 0735872949
Per Hillerström, 0732148482

Twitter: twitter.com/ofog
Facebook: facebook.com/shamepoint
Flickr: http://www.flickr.com/photos/ofog/8125059870/lightbox/