Fredsaktivister ockuperade Boforskontor

Kl. 10:05 den 19 juni ockuperade tre fredsaktivister Bofors huvudkontor i Karlskoga. Sittandes på kontorsgolvet genomförde de en tyst manifestation. De tre kvinnorna, Kimo Kjernmoen, Alvin Andersson och Cathrine Laska som genomförde aktionen, är alla med i nätverket Ofog.

- För att hedra minnet av alla de som fallit offer för Sveriges vapenexport håller jag en tyst minut för var och en som dödats av vapen tillverkade här, säger Kimo Kjernmoen.

Aktivisterna ämnade hålla en tyst minut för vare person som dödats av Svenska vapen men greps av polis efter 15 minuter.

- Sveriges krigsmaterielexport har mer än tredubblats under femårsperioden 2002-2006. På Bofors tillverkas bland annat pansarvärnsvapnet AT4 som har sålts i över 800 000 exemplar säger Alvin Andersson.

- Jag har träffat så många som flytt från länder i krig och som förknippar Sverige med förstörelse och död - det vill jag ändra på, säger Cathrine Laska

KONTAKT
Ofogs presstelefon: 0739-379823

FAKTA

Sverige bryter kontinuerligt mot riksdagens riktlinjer för vapenexport. Till exempel att tillstånd ej bör ges för export till länder som är i krig eller regimer som grovt och omfattande bryter mot mänskliga rättigheter. Idag exporterar Sverige vapen till länder som USA, Indien och Saudarabien. Den svenska vapenexporten har flerdubblats sedan USA invaderade Irak, från 3,4 miljarder kronor 2002 till 9,6 miljarder 2007.

OFOG

Nätverket Ofog – för en kärnvapenfri och demilitariserad värld, jobbar med civil olydnad och påverkansarbete. Nätverket har nyligen expanderat från Göteborg till Stockholm och Malmö.