Fyra svenska fredsaktivister gripna på norsk militärbas

Idag söndag den 19 juni greps fyra svenska fredsaktivister då de klättrat över stängslet till den norska avlyssningsstationen Forsvarets stasjon Fauske (FSTF). Denna civila olydnadsaktion var en del av en större manifestation mot avlyssningsstationens omfattande samarbete med USA och övriga Natoländer. Underrättelseorganet FSTF har haft en betydande roll i bland annat Falklandskriget och Gulfkriget och befaras nu vara involverat i USAs mål att dominera rymden militärt.

De fyra greps av norsk polis och släpptes senare på kvällen.

Aktivisterna deltar i ett nordiskt aktionsläger i Fauske, Norge. Lägret organiseras av Ofog -för en kärnvapenfri värld, och Finska Vapenvägrarförbundet. Genom ickevåldsaktioner som gatuteater, flygbladsutdelning, blockader samt en civil inspektion av stationen ville deltagarna uppmärksamma stationens aktiviteter. Lägret har fått ett stort utrymme i norska medier samt inneburit ett betydande polispådrag i det lilla samhället Fauske.

”Jag klättrade in för att inspektera stationen och uppmärksamma kopplingen mellan internationellt underrättelsearbete och modern krigsföring. Det handlar inte bara om Norge utan om USAs militarisering av rymden, vilket angår hela världen” säger Malin Christensson, en av de gripna.

”Allmänheten har rätt att veta vad som händer på den här basen, eftersom den har varit inblandad i krigsföring. Vi har rätt att veta vilken roll Fauskestationen hade i det senaste irakkriget, som stred mot internationell rätt.” säger Joakim Karlsson, en av de gripna ofogsinspektörerna.

”Civil olydnad, när det präglas av ickevåld, öppenhet och viljan att ta sitt straff, är en naturlig del av demokratin, som jag stödjer. Det är ofta genom civil olydnad som demokrati har skapats och länder har fått sin självständighet. Genom att bryta mot lagen kan ickevåldsaktivister bidra till ett uppmärksammande och ifrågasättande av orättfärdigheter.” Det säger Alexander Chamberland, språkrör för Grön ungdom och en av deltagarna i aktionslägret.