Nätverket Ofog avslöjar militärbloggare

Försvarsbloggaren Wisemans identitet har av Expressen kallats ”Sveriges bäst bevarade försvarshemlighet” och enligt Sveriges radio har den anonyma bloggaren ”en unik maktposition i försvarsdebatten”.
 
Det är just den här kombinationen av makt och anonymitet som ligger bakom vårt beslut att idag gå ut med identiteten på åtminstone en av personerna bakom pseudonymen Wiseman. Att människor med makt ska kunna granskas och ställas till svars för sina handlingar och uttalanden är avgörande för ett öppet och demokratiskt samhälle. De granskningsförsök som hittills gjort har stupat på identiteten. Det hindret har vi nu alltså delvis undanröjt.
 
Trots önskan att möjliggöra en granskning och skapa en öppnare försvarsdebatt har vi valt att vänta med avslöjandet. Det för att vi ser att bloggen fyller en funktion. I ett starkt hierarkiskt system där oliktänkare bestraffas behövs en plats där anställda anonymt kan vädra sitt missnöje med arbetsgivaren. Det var emellertid länge sen det var bloggens främsta syfte.
 
 
Carl Bergqvist, major på F21 i Luleå är Wiseman.
 
 
Följande citat är fria att användas i sin helhet:
 
”Debatten om vår gemensamma säkerhet är för viktig för att föras från en anonym blogg”, säger Pelle Sunvisson, aktiv i nätverket Ofog.
 
”Boforsaffären, Sydafrikamutorna och Saudiskandalen är alla klara bevis på vilka som gynnas av hemlighetsmakeriet i försvarsfrågor”, säger Lisa Behrenfeldt, aktiv i nätverket Ofog.
 

Kontakt: info@ofog.org
 
Fler detaljer om hur avslöjandet gick till utlovas i avsnitt 21 och 22 av Ofogs julkalender.