Protest mot vapenmässa

I eftermiddags dog ca 150 personer en symbolisk död utanför Älvsjömässan i Stockholm, medan ett nätverk av improvisationsmusiker främförde ett rekviem - alltså en dödsmässa. De liggande människorna på marken visade tydligt och klart vad vapenhandeln leder till: döda och skadade människor. Aktionen var en protest mot den militära vapenmässan som nu pågår i Älvsjö och som med sina ca 100 deltagare och inställda evenemang inte var värst lyckad . Den svenska exporten av krigsmateriel är redan högst i världen, räknat per invånare. Fyra freds- och
solidaritetsorganisationer står bakom protesten mot mässan och den svenska vapenexporten. "Det var fantastiskt att så många människor kom och la sig på marken för att spela döda trots det rysliga vädret! Vi behöver fredsmässor, inte militära vapenmässor som bidrar till död, fattigdom och lidande."säger Puma Berg från nätverket Ofog.

Uppenbarligen finns det krafter i Sverige som tycker tvärtom. Under den nu pågående mässan, Future Defense & Security Exhibition, är mässbyggnaden fylld med vapen och vapenkomponenter, och gäster från såväl Norden som andra länder kan bevista seminarier med namn som ”Point, click and kill – the warfare of tomorrow”, alltså ”Peka, klicka och döda – morgondagens krigföring”. "Vapen kan bara användas till tre saker. Med dem kan man hota, lemlästa och döda andra människor. Vi tänker inte låta dem som på mässan propagerar för att vapen leder till en säkrare och fredligare värld stå oemotsagda" säger Anna Hakami, medlem i Stockholms fredsförening.

Den svenska hållningen i frågor som rör vapenexport har länge präglats av en oerhörd dubbelmoral: när USA år 2003 gick till angrepp mot Irak fördömde den svenska riksdagen detta. Exporten av vapen till det krigförande USA avbröts dock inte. Faktum är att den totala svenska vapenexporten har ökat med 350 procent under de senaste tio åren. I Saudiarabien, där de mänskliga rättigheterna kränks dagligen, har svenska myndigheter hjälpt till att bygga en vapenfabrik.

Därför samlades vi i freds- och solidaritetsrörelsen under parollen ”Stoppa Dödsmässan”: för att protestera mot den svenska vapenexporten,och för att se till att det inte blir några mer militära vapenmässor i Sverige!

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen
Kvinnor för fred
Nätverket Ofog
Stockholms fredsförening