Sex fredsarbetare i rättegång för Nato-protester

Torsdag 25e februari kl.10.00 inleds en huvudförhandling mot de fyra fredsarbetare som i somras befann sig inne på Natos övningsområde utanför Vidsel i Norrbotten. Kl. 14.30 samma dag äger ytterligare en huvudförhandling rum mot två andra fredsarbetare som gjorde en brottsplatsundersökning på den militära flygplatsen i Vidsel. Fredsarbetarna hade för avsikt att stoppa Nato från att öva på krig.

Sommaren 2009 ägde Nato-övningen Loyal Arrow rum i Luleå, 2000 militärer deltog, ett 50-tal stridsflygplan samt ett hangarfartyg befann sig i Luleå under en veckas lång övning. Fredsnätverket Ofog var på plats för att störa övningen så mycket som möjligt.

Samtliga av de sex personerna är aktiva i nätverket Ofog som jobbar för fred, rättvisa och använder bland annat ickevåldslig direktaktion för att stoppa alla former av militarism. De sex tilltalade står åtalade för Brott mot skydd av samhällsviktig anläggning.

- Sverige lånar ut stora delar av Norrbotten till Nato, övar gemensamt och deltar i Natos anfallskrig i Afghanistan vilket innebär att Sverige är i krig. Sverige är inte medlem i Nato men oavsett vilka som är medlemmar kommer inte fred skapas genom att bomba. Därför gick jag in på det militära området för att stoppa deras krigsövning, säger Elsa Berglund, en av de åtalade i rättegången.

- Jag anser att varje individ har ett ansvar att tillsammans se till att alla människor kan få ett värdigt och mänskligt liv. Jag ser det därför som mitt medmänskliga ansvar att verka för att få ett slut på de grova kränkningar som Nato begår mot civila människor. Att engagera sig mot Natos krigsövning i Sverige är en naturlig del av detta eftersom Nato var i Sverige för att öva sig på att döda och skada människor, säger åtalade Martin Landin från Ofog.

Rättegångarna äger rum torsdag 25e februari kl. 10.00 sal 3, Domstolarnas förhandlingslokaler, Skeppsbrogatan 41, Luleå och kl. 14.30 samma plats.

Senare samma dag, kl.16.00, håller Ofog en manifestation mot Nato på gågatan i Luleå. Kl.19.00 är alla välkomna på cafékväll där vi berättar om aktionerna under Natoövningen i somras och kommande planer.
Plats: Lulsundsgatan 13 i Luleå.

För mer information kontakta telefon: 0733815361