Trident Ploughshares tränar aktivister i Stockholm

Tusentals människor kommer 11 - 13 februari att stänga Natos kärnvapenbas i Skottland. Blockaden ordnas av Trident Ploughshares, förra årets mottagare av Alternativa Nobelpriset.

2-3 februari kommer Trident Ploughshares att hålla förberedande träning i Kulturhuset, Sthlm. De 30 svenskar som kommer att delta i blockaden genomgår helgen den 2-3 februari en förberedande träning. David Heller (Belgien) och Steve Whiting (London) från Trident Ploughshares håller i workshopen. I kursen ingår ickevåldsträning, säkerhet under blockaden, juridik, mediebemötande etc, samt praktisk förberedelse för blockaden.

Deltagarna kommer även att samtala kring rädslor, risker, samarbete och gruppdynamik för ökad förståelse för varandras engagemang. Kursen kommer att hållas i Studio 3, i Kulturhuset Stockholm, lördag 10.00 till 18.00, söndag 10.00-16.00.

"Genom blockader, avrustningsaktioner och andra öppna, fredliga aktioner sätter vi press på den brittiska regeringen att följa internationella lagar och avrusta kärnvapnen", säger Claes Pettersson från kampanjen.

De tidigare blockaderna mot kärnvapenbasen Faslane i Skottland har samlat tusentals människor, däribland parlamentariker från EU och Storbritannien. "Block 'n' Roll" 11-13 februari kommer att bli den största blockaden hittills och stänga kärnvapenbasen i tre dygn.

Storbritanniens fyra Tridentubåtar bär kärnvapenstridsspetsar med en sammanlagd sprängkraft motsvarande över 1500 Hiroshimabomber. En av ubåtarna befinner sig alltid stridsklar någonstans i världen, rustad att begå en krigsförbrytelse utan like i historien.

Internationell domstol har klart och tydligt dömt ut kärnvapen som olagliga, men detta beslut vägrar Storbritannien att acceptera.

Kärnvapnen kan enligt Storbritanniens lagstiftning användas för att försvara såväl handel, sjövägar som utlandsinvesteringar. I praktiken är hotet från Tridentubåtarna Natos yttersta medel att upprätthålla en orättvis världsordning.