Rättegång och skadestånd

Orimliga skadeståndskrav på fredsaktivister

Idag har tre personer drabbats av krigsmaterieltillverkaren Aimpoints skadeståndskrav.

Karin Carlsson och Per Hillerström klättrade över staketet till Aimpoint i Malmö i september 2008. De gjorde detta för att uppmärksamma allmänheten på att Sverige är i krig, och det är vapenföretag som Aimpoint som gör krig möjligt. 26 november 2012 kom den slutgiltiga domen och Aimpoint fick igenom att Karin och Per totalt skulle betala 120 000 till Aimpoint, inklusive räntekostnader och advokatkostander.

Martin Smedjeback klättrade i november 2008 över staketet till Aimpoint för att protestera mot den svenska vapenexporten. För detta krävde Aimpoint honom på 318 000 kronor i skadestånd. Vid rättegång i Svea hovrätt 2010 lyckades dock Aimpoint inte få igenom sina krav fullständigt utan Martin dömdes till 78 000 kronor i skadestånd.

Vi är inte kriminella. Vi är människor som kämpar för fred och rättvisa. Vi agerar i en nödsituation eftersom den svenska vapenexporten fortsätter att öka medan våra folkvalda politiker blundar för att svenska vapnen används i brinnande krig.

Det är inte värdigt en rättsstat att medborgare som höjer rösten för ickevåld och fred ska betala flera hundra tusen kronor till en vapentillverkare, vars produkter dödar civila i Irak och Afghanistan. Vårt brott består av att vi har synliggjort svensk vapenexport till krig, genom att klättra över ett staket.

För det vill Aimpoint tysta oss. 

I bilagorna nedan finns anspråket mot Karin och Per som Aimpoints advokater lämnat in till tingsrätten samt sammanställningar och rättsutlåtande från tingsrätt, advokater och professorer i juridik angående de aktuella fallen.