Sommarläger i Fauske

Sommaren 2005 arrangerade Ofog ett internationellt aktionsläger riktat mot USA:s spionbas i Fauske i norra Norge, tillsammans med Svenska Fredskommittén och Vapenvägrarförbundet i Finland.

Under lägret genomfördes möten med anställda på basen, demonstrationer, ickevåldsliga aktioner och workshops om militariseringen av rymden.

Läs också Angelica Ericssons rapport från Fauskebasen: "Slaget om Star Wars förs på jorden". På Ofogs Flickr kan du se bilder från aktionslägret.

Riktlinjer för aktionen

  • Alla deltagare ska vara med i en vängrupp och gå en ickevålds- och aktionsträning som kommer att hållas på lägret
  • Vi använder inte fysiskt våld och är inte verbalt hotfulla mot någon och vi bär inte vapen
  • Vi tar inte med eller använder alkohol eller andra droger, utom för medicinsk användning
  • Vi respekterar gemensamma beslut angående aktionerna
  • Vi agerar ansvarsfullt och säkert så att vi inte skadar oss själva eller andra 

Militärbasen i Fauske

Basen byggdes av USA på 1960-talet som en del av ett globalt satellit-och kommunikationsnät för att övervaka Sovjetunionen. Basen stoltserar med tre gigantiska "golfboll"-antenner som uppgraderades av US National Security Agency i 1999-2000, och nu anses vara en del av Pentagons förmåga att bedriva ett globalt krig. Fauske-basen samlar in information från satelliter och skickar den direkt till USA:s Rymdkommando. Därifrån förmedlas informationen vidare till amerikanska trupper runt om i världen.

Fauskebasen var direkt involverad i Falklandskriget, Gulfkriget och det senaste kriget mot Irak. 1991 överlämnade George Bush personligen ett diplom till norska underrättelsetjänsten för deras insats i Gulfkriget.

Stjärnornas krig

USA:s Rymdkommando presenterar sina mål så här i en broschyr:
- Dominera militära operationer i rymden för att försvara USA:s nationella intressen och investeringar.
- Integrera rymdstyrkor i krigföringen i alla aspekter av en konflikt.

I september 2004 placerades de första delarna i USA:s missilförsvar ut i Alaska. Målet med missilförsvaret är att kunna upptäcka fientliga missiler och skjuta ner dem i rymden. Planer finns också på att bygga satelliter beväpnade med laservapen och kärnvapen. Det som lät som science fiction under Ronald Reagans tid finns det nu teknik och pengar för.

Militariseringen av rymden är beroende av ett internationellt nätverk av radar- och avlyssningsbaser, vilket Fauske i Norge är en viktig del av.

Fred med Norge

Det är nu hundra år sedan Norge blev självständigt från Sverige. Då sattes svenska antimilitarister i fängelse för att ha uppmanat till ordervägran. Men trots fängelsestraffen lyckades fredsförespråkarna förhindra ett krig mot Norge.

Idag handlar kampen för fred om att hindra Norden från att bli en bricka i USA:s spel om världsdominans.

---

Det är Sveriges arbetares och dess arbetande ungdoms oryggliga beslut att aldrig efterkomma en vädjan till vapen. …Vårt lösen är: Fred med Norge!
Ur uppropet ”Ned med vapnen!”, antaget av Socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress 1905. Zäta Höglund dömdes till 6 månaders fängelse för att ha författat uppropet.

Eftersom vi inte kan gå i krig och vinna utan rymden, måste vi ta överlägsenhet i rymden på största allvar.
Gen. Lance W. Lord, Commander, US Air Force Space Command 2004