Svensk vapenfadder

Svensk Vapenfadder är en idéell organisation, startad i syfte att höja medvetenheten kring svensk vapenexport. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna, och förenas av vår vilja att ändra på den negativa attityd gentemot vapenexport som finns i det svenska samhället.

Vi anser att vi som nation kan och bör vara stolta över framgångarna för svensk konfliktlösningsindustri. Svenska produkter för strid och övervakning är ledande både i effektivitet och lönsamhet. Sverige exporterar flest vapen per capita i världen. Det tycker vi är något att fira och att som svensk känna sig personligt delaktig i.

Som vapenfadder blir Du fadder till ett helt eget vapen. Du blir också medlem i föreningen Svensk Vapenfadder. För en anspråkslös summa är Du med och gör verklig skillnad, skapar opinion och får på köpet en varm personlig relation till Ditt vapen, som kanske annars bara soldaten i fält har.

Du kommer som vapenfadder – oavsett vilket vapen du personligen har valt – att regelbundet få rapporter om Ditt vapen. Är det färdigmonterat? Vilken konflikt ska det skeppas till? Har det bidragit till några dödsskjutningar ännu? Vid dödsskjutningar ger vi förstås omedelbar uppdatering, något sådant ska Du inte behöva gå och fundera på!

Vi arbetar ständigt för att bredda vårt utbud, för att Du lätt ska kunna hitta ett vapen som passar Din personliga stil. Det finns ett vapen för alla smaker!