Trident Ploughshares

På de militära baserna "Faslane" och "Coulport" förvarar Storbritannien sin kärnvapenarsenal. Ofog har under flera år deltagit på blockader av baserna och genomfört civila vapeninspektioner genom att simma/klättra/gå in på de militära områdena.

Trident består av fyra ubåtar bestyckade med 48 atombomber var. Varje bomb har en sprängkraft motsvarande 10 Hiroshimabomber. En av de fyra ubåtarna är ständigt till havs beredd att avlossa kärnvapen. Faslane är basen där ubåtarna lägger till mellan sina uppdrag och i Coulport, några kilometer därifrån, lagras kärnvapenmissilerna. Läs mer om Trident här.

Läs mer om: Faslane 365 och Trident Ploughshares

Bra intervju med Angie Zelter om historien bakom Trident Ploughshares: