Vanliga frågor

Varför gör ni bara aktioner riktade mot militär och vapenindustri i Sverige?

En vanlig princip i förändringsarbete är att “tänka globalt och att agera lokalt”. Ett sätt att tänka globalt är att se vad militarismen egentligen kostar oss. Exempelvis går 37% av världens forskningsresurser och över 1700 miljarder dollar årligen till militären. En konsekvens av det är att lösningar på viktiga problem som klimatförändringar och vanliga sjukdomar försenas och att livet för många blir både kortare och svårare än vad det skulle behöva vara. I det här spelar Sverige en stor roll. Det är vi som är världens största vapenexportörer räknat per person, det är vi som har Europas största övningsområde för krig och det är vi som mot folkviljan förs allt närmare Nato. Så när det kommer till att agera lokalt är det alltså främst utrustandet, planerandet och finansierandet av krig som sker härifrån som vi vill stoppa.

Men det betyder inte att vi bara gör aktioner i Sverige. Med ämna mellanrum deltar vi i aktioner på andra platser främst i Europa. Det har då främst handlat om kärnvapenanläggningar och andra militära installationer som tillhör Nato. Med aktionerna hoppas vi både kunna stödja motståndet på den platsen och skicka en signal till våra politiker att vi inte tycker att det är okej att vi ansluts till världens största militärallians. Enskilda ofogare har dessutom varit aktiva i en rad konfliktzoner i världen (Sydsudan, Palestina, Irak och Transnistrien för att nämna några).

Hur kommer det sig att ni bara protesterar mot Nato och inte mot till exempel Ryssland eller Kina? Det är dubbelmoral att bara fördöma en sida och blunda för vad den andra gör!

Sveriges försvarsmakt deltar bara i krig som Nato startat eller bestämt sig för att gå in i först. Dessutom finns politiker och höga militärer i Sverige som trycker på för att föra oss in i Nato, och därför är det viktigt att diskutera och visa vad Nato faktiskt står för. På grund av Sveriges nära samarbete med Nato, och eftersom vi saknar ett tydligare fördömade av Natos anfallskrig från Sveriges regering, har Ofog ofta valt att fokusera på den frågan.  

Det sagt, så är det sant att också till exempel Ryssland behöver förändras. Om du är intresserad av att jobba för en ickevåldslig utveckling i öst så rekommenderar vi att du tar kontakt med Svenska Freds, som gör ett utmärkt arbete för att främja demokratin i Ryssland. 

Vapenexporten är viktig för jobben. Vill ni att de som jobbar i vapenindustrin ska bli arbetslösa?

Vi vill inte att någon ska bli arbetslös mot sin vilja. Anställda inom vapenindustrin har vanligen en stor kompetens och kan bidra till en bättre värld inom många olika områden. Däremot anser vi inte att militäryrket eller jobb inom vapenindustrin är som vilka jobb som helst. Och att bekämpa arbetslösheten på bekostnad av offren för svensk vapenexporten är fel väg att gå. 

Tror ni verkligen att det spelar någon roll om Sverige slutar med sin vapenexport?

För länge sedan hade Sverige ett rykte om sig att vara en förkämpe för fred och demokrati. Det är ett rykte som nu försvinner i takt med att vapenexporten ökar och våra soldater deltar i krig. 

Att Sverige upphör med sin vapenexport kommer inte lösa alla problem, men det är ett steg i rätt riktning. Och att som Carl Bildt säga att "om inte vi gör det så gör någon annan det" är inte rätt. Vi måste ta ansvar för våra egna handlingar. 

Om inte vi exporterar vapen så gör någon annan det.

Det argumentet kallas ibland för "knarklangarargumentet", och kan användas på allt möjligt otyg: "Om inte jag säljer knark/tar emot mutor/stjäl/osv så gör någon annan det. Men förändringen måste börja någonstans, och när Sverige slutar med vapenexporten kan vi bli en förebild och inspirera andra att göra samma sak. 

Varför säger ni att försvarsmakten rekryterar barn? 

Enligt barnkonventionen avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. I Sverige blir vi myndiga vid 18 års ålder. Det är alltså vad vi menar med barn. 

Sedan värnpliktens avskaffande är Försvarsmakten tvunget att fylla sina led med frivilliga. Att närvara där ungdomar samlas är ett av många medel för detta. Dreamhack, Gamevision, O-ringen och Jamboree är tillställningar som sett sig själva mer eller mindre påtvingade en militär närvaro de senaste åren, i grundskolorna uppmanas studie- och yrkesvägledare att tipsa om helt militära sommarläger och i flera gymnasieskolor rekryterar soldater öppet.

Läs gärna mer om debatten kring försvarsmaktens närvaro vid Ung8.

Vad gjorde ni medan Försvarsmakten letade efter försvunna personer på fjället/deltog i släckningen av en skogsbrand/gick skallgång i skogen?

Vi har inget emot att ha en obeväpnad organisation som kan hjälpa till vid katastrofer. Problemet med Försvarsmakten och militären generellt är att de oftare orsakar katastrofer än hjälper till att mildra dem.

Vi tycker att de enorma summor som läggs på Sveriges försvarsmakt skulle kunna användas så mycket bättre. Att omvandla försvaret till en ickevåldslig verksamhet som kan mobiliseras vid svårt väglag, olyckor och naturkatastrofer är en utmärkt idé. De anställda i dagens försvarsmakt besitter en mängd utmärkta kompetenser som skulle komma till stor nytta i ett ickevåldsförsvar. Att hota, lemlästa och döda andra människor är troligen de enda förmågor vi inte behöver.

Hur ska vi kunna försvara oss utan militär?

Det här är en både viktig och vettig fråga. Till att börja med så anser vi att vapen bara kan användas till tre saker. Med dem kan man hota, lemlästa och döda andra människor. Då vi ser hotet i sig som våld går det inte att kalla ett sådant försvar som ickevåldsligt. Särskilt inte som det lockar till kapprustning.

Ett väpnat försvar går i stora drag ut på att i en konflikt döda eller skada (oskadliggöra med militära termer) så många av de som upplevs som fiender som möjligt. Målet är att till varje pris stoppa en invasion och det som ska skyddas är nationalstaten.

Ickevåldsförsvaret bygger på en helt annan princip. I stället för att eskalera dödandet och till varje pris stoppa en invasion riktar ickevåldsförsvaret in sig på att genom olydnadsaktioner göra alla former av ockupation omöjlig. I fokus står människors säkerhet. När det gäller hävandet av ockupation säger den statistik som finns från försök från det senaste seklet att ickevåld är mer än dubbelt så effektivt som väpnad kamp. Viktigt är också vad som händer efter kriget är slut. Där är chansen så mycket större att det slutar med demokrati om man använt ickevåld.

Än så länge har inga omfattande försök med ickevåldsförsvar gjorts. Det finns erfarenheter från länder som unilateralt har avrustat som tydligt indikerar att risken för väpnad konflikt med grannländerna minskar drastiskt med avskaffandet av stående arméer. Det är helt enkelt svårare att hetsa människor till att anfalla ett land som inte upplevs som ett hot.

Ett avskaffande av militären är emellertid inte det samma som att ha ett ickevåldsförsvar. För att ickevåld ska vara riktigt effektivt behövs det mycket träning. I det här skulle vi kanske kunna tänka oss någon sorts allmän "värnplikt".

Människan har alltid krigat! Tror ni inte att det ligger i vår natur? 

Vi skulle nog inte hålla med om att människan är förutbestämd att skada varandra. I själva verket går det att hitta bra mycket fler exempel både i historien och bland människor som lever idag på människor som samarbetar och lever i fred. I den forskning som har gjorts betonas att människan har potential både till fredlig samlevnad och till en krigisk tillvaro. Det innebär att vi faktiskt kan bygga samhällen där makt inte baseras på förmåga att utöva våld, och i den utvecklingen är nedrustning det enskilt viktigaste steget.

Det behöver inte nödvändigtvis vara så att hela världen avrustar samtidigt för att en allomfattande nedrustning ska ske. Costa Rica ligger redan flera decennier före oss och har efter avskaffandet av armén haft en fredligare och stabilare utveckling än något av grannländerna. Precis som Sverige var först med att införa en lag mot barnaga som nu sakta men säkert sprider sig till andra länder och precis som Storbritannien gick före med att avskaffa slaveriet är ensidiga avrustningar rimliga första steg. Det behöver emellertid inte betyda att vi skrotar försvaret. Det finns många studier om hur ett väpnat försvar skulle kunna ersättas av ett icke-våldsligt där fokus ligger på att göra det omöjligt för någon annan inte att invadera, men att styra ett land. En sådan värnplikt skulle vi helhjärtat stödja och i ett sånt försvar skulle vi gärna delta.

För den som vill ta reda på mer om icke-våldsligt försvar så är Gene Sharps teorier en bra början. Det finns också en utmärkt dokumentär om Gene Sharp. För vidare studier är exempelvis Johan Galtungs texter intressanta.

Har man rätt att bryta mot lagen?

Vi tycker att det är viktigt att utmana den lydnad som möjliggör förtryck, missförhållanden eller orättvisor. Vissa lagar möjliggör att övergrepp begås, då har vi både rätt och ansvar att bryta mot den lagen.

"Direkt aktion" innebär att själv skapa förändring här och nu, snarare än att försöka påverka politiker eller makthavare att förändra samhället. Det är en av många metoder som har använts och fortsätter att användas av människor som kämpar för en fredlig rättvis värld. Direkt aktion i sig behöver inte bryta mot lagen, men kan användas för att utmana lagarna.

När Ofog genomför direkta aktioner gör vi det alltid utan våld och med respekt för alla levande varelser. Vi tror att ickevåld är den mest effektiva metoden för vårt nätverk. Att oskadliggöra vapen eller annat material som används för att skada och förtrycka är enligt Ofog inte våld. Läs gärna mer i boken Motståndets väg.

Varför målar ni saker rosa?

För att det är en stark och tydlig färg som syns bra - perfekt för att exponera militarismens destruktivitet och våldskultur. Genom att markera krigsindustrin rosa avväpnar vi den, och avslöjar militarismens logik som det ljug det faktiskt är.

Ofog trakasserade gaysoldater på Pride.

I Stockholm Pride deltog respresentanter från försvarsmakten, migrationsverket och vapenlobbyorganisationen JKL. Dessa är organisationer som aktivt motverkar mänskliga rättigheter och försvårar för hbtq-personer att leva öppna och fria liv.  Pridefestivalen är politisk och det är ett ställningstagande vilka som får medverka och inte. Försvarsmaktens blotta närvaro i uniform leder till att personer traumatiserade av krig utesluts från paraddeltagande. Ofog välkomnar därför en fortsatt diskussion om de politiska aspekterna i pridefestivaler för att kunna synliggöra kopplingen mellan militarism och hbtq-frågor. Lär gärna mer om aktionen på Pride