Inspektion av Vardö spionbas

I juni 2004 reste 6 personer från Ofog och två från for Mother Earth i Belgien till Vardö i Nordnorge för att besöka radarbasen som täcker stora delar av ön. Informationen som samlas in där används till att organisera USAs militarisering av rymden.

Bilder från Vardö kan ses på Ofogs Flickr.