War Starts Here

Vi märker ut den svenska krigskartan!

Militära övningar, vapenindustri och krigskultur har fått fortgå ostört alltför länge. Med färgen rosa märker vi därför ut alla platser där krig förbereds och gör kopplingarna tydliga: krig börjar här – vi kan stoppa det här!

Vi använder färgen rosa eftersom det är en stark och tydlig färg som syns bra - perfekt för att exponera militarismens destruktivitet och våldskultur. Genom att markera krigsindustrin rosa avväpnar vi den, och avslöjar militarismens logik som det ljug det faktiskt är.

Ofog har också arrangerat aktionsläger med namnet War starts here. Sommaren 2011 arrangerade Ofog ett internationellt fredsläger där 200 fredsaktivister från hela världen samlades i Luleå. Lägret innehöll en stor manifestation i Luleå, en seminariehelg och en massaktion mot det militära övningsområdet NEAT.  Läs mer om detta under rubrikerna till höger.

Var med och exponera krigsindustrin! Tillsammans bildar vi en massiv röst som kräver ett slut på militarismens alla våldsamma uttryck!