Familjefoto och gatuteater vid kolonialistmingel

Sveriges kopia på gamla koloniala båtar, Ostindienfararen, var på måndagskvällen platsen för informellt mingel för EU-ministrar. Platsen var mycket passande vald, eftersom EUs nuvarande politik inte är något annat än gamal hederlig kolonialism i nya kläder. För att uppmärksamma detta fanns ett 50-tal aktivister på plats på piren intill, 50m från skeppet.

Sedvanligt när minstrar från EU möts är att de ställer upp sig för ett så kallat ”familjefoto”, en uppenbart pinsam tillställning eftersom det då är svårt att dölja det faktum att en överväldigande majoritet av EUs försvarsministrar är vita män. Enligt FNs resolution 1325 ska kvinnor vara deltagande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter.

För att visa ministrarna i deras rätta element tog även Ofog ett ”familjefoto”, samtidigt som de riktiga ministrarna. På detta foto kunde dock inte de fina kostymerna gömma det faktum att ministrarna är krigshetsare. Med vapen i hand och en något modifierad EU-flagga i bakgrunden (med bomber och missiler istället för gula stjärnor) ställde vi därför upp för fotograferna framför Ostindiefararen.

Efter familjefotot blev det gatuteater som illustrerar hur EU använder militarism för att upprätthålla den orättvisa världsordning som de från början skapat, och hur de skulle kunna skapa riktig fred och säkerhet i världen, men då måste de göra precis tvärtom mot vad de gör just nu.