Ofog kommenterar Carl Bergqvists text i Dagens Industri

Tisdag 17/12 avslöjade nätverket Ofog att en av skribenterna bakom pseudonymen Wiseman är Carl Bergqvist. Två dagar senare kommenterar Carl Bergqvist i en text publicerad i Dagens Industri för första gången avslöjandet. Hela texten går att läsa här: http://www.di.se/artiklar/2013/12/19/debatt-anonymiteten-pa-natet-starker-demokratin/ Vi väljer att kommentera stora delar av texten nedan.

 

”I går när jag satt och skrev ett blogginlägg om Riksrevisionens starkt kritiska rapport om försvaret, blev jag uppringd av en person som presenterade sig som representant för det anti-militaristiska nätverket Ofog och anklagade mig för att vara Wiseman och att man nu skulle avslöja mig. Då att ljuga inte ligger i min natur bekräftade jag att så var fallet.”

Kommentar: I det samtalet inte bara bekräftade du att du var skribent bakom pseudonymen Wiseman. Du antydde också vid två separata tillfällen att det är fler än du som står bakom bloggen. Hur är det med det egentligen?

”Styrkan har under alla år varit att ingen har varit riktigt säker på vem eller vilka som stått bakom Wiseman. Är det en politiker eller någon högt uppsatt i Högkvarteret? Många blir nog därför förvånade i och med mitt framträdande. Själv har jag alltid sett anonymiteten som en styrka. Budskapet och inte budbäraren står i centrum och man är därför fri från alla de fördomar som automatiskt förknippas med en avsändare. Budskapet är i bloggens värld dessutom alltid självkorrigerande i kommentarsfälten. Har man inte tillräckligt på fötterna så blir man där omedelbart korrigerad. En löjtnant – som jag var då bloggandet började – hade aldrig kunnat bli publicerad i samma omfattning.”

Kommentar: Du har ju länge skrivit öppet att du är officer inte alltför högt upp i systemet. Om styrkan är att få läsarna att misstänka att det är någon politiker eller någon i högkvarteret som står bakom är väl det snarast att uppmana till konspirationsteorier. 

Hittills har bloggens källor aldrig varit öppna för granskning. Åtminstone inte om vi med källor menar vem som står bakom det arbete och de åsikter som presenteras på bloggen. Vad skulle förhindra exempelvis vapenindustrin från att upprätta en liknande blogg? Till sitt innehåll skulle den knappast se annorlunda ut då de allra flesta inlägg faktiskt är sådana att de gynnar just vapenindustrin.

Tyvärr innebär anonymitet också ansvarsfrihet. Det är ju därför tidningar måste ha en ansvarig utgivare. I det här fallet menar vi att Wiseman blivit så stor att bloggen främst är att likna vid just en tidning eller annan mer traditionell media. Att Sveriges största mediesajt för försvarsfrågor precis har fått en ansvarig utgivare borde rimligtvis bara vara positivt för dess trovärdighet. 

”Ofog har alltid undgått offentlig granskning, trots att man utan omsvep har bjudit in rysk militär personal att föreläsa om hur fasansfullt det svenska försvaret är. Trots närheten till Ryssland har man heller inte lyft ett finger för att protestera mot de övergrepp som begås där eller mot landets enorma upprustning. I dagarna inrättas exempelvis i Murmansk ett av världens största kärnvapenlager endast 45 mil från Sverige.”

Kommentar: Vi ber om ursäkt för vår ensidighet och understryker återigen att vi ser med oro på militarismen såväl i Ryssland, som i Sverige och USA. Samtidigt undrar vi hur det kommer sig att du aldrig skriver kritiskt om USA:s försvarsmakt och den amerikanska krigspolitiken.

”För mig personligen så kommer jag nu i framtiden troligtvis att tvingas att moderera mitt budskap. Inte för att Försvarsmakten motsätter sig verksamheten utan för att risken blir mycket större att läsare förväxlar min yrkesroll med min privatroll. Allt jag har skrivit, liksom det mina kolleger skriver gör vi som privatpersoner, men med mycket god insyn i försvarsfrågorna. Däri ligger styrkan. Om inte vi som är väl insatta kan yttra oss blir det svårt att få en utvecklande debatt.”

Kommentar: Du har hela tiden varit öppen med att du är officer. På vilket sätt skulle risken att förväxla din yrkesroll med det du gör som privatperson nu bli större? 

”En av anledningarna till min anonymitet har varit just min befattning som har ett visst intresse för främmande makt även om det kalla kriget länge har varit slut. Flera av mina kolleger som skriver har liknande befattningar eller sådana med högre krav på skydd, vilket medför att de inte har möjlighet att yttra sig under eget namn. Det kan jämföras med personer som lever under skyddad identitet på grund av hot från exmakar eller organiserad brottslighet. Ska dessa inte heller kunna yttra sig?”

Kommentar: Vi är på det klara med att din befattning har ett visst intresse för främmande makt och att avslöjandet av ditt namn och din befattning (snarare än att du skriver på en blogg) skulle kunna innebära fara för dig personligen. Eftersom du figurer med namn, befattning och ansikte i NRK har vi emellertid svårt att tänka att vårt avslöjande ger en eventuell fiende något nytt.

http://www.nrk.no/video/storste_kampflyovelse_pa_over_ti_ar/BFD4C3D0CFED...

 

Pelle Sunvisson

Nätverket Ofog