Två korta frågor till Carl Bergqvist

1. I september i år deltog du med namn och befattning i ett tv-inslag i NRK om den internationella krigsövningen ACE. Tre månader senare anklagar du implicit oss för att ha röjt en identitet som bör betraktas som skyddad. Förklara gärna hur det hänger ihop.

2. I vårt samtal antyder du vid två separata tillfällen att ni är flera bakom bloggen. Det skulle vara en rimlig förklaring till hur din produktion i år har varit större än exempelvis SvD:s försvarsjournalist Mikael Holmströms. Nu undrar vi hur det ligger till med det.