Fredsaktivist överklagar rekordhögt skadestånd till Högsta domstolen

Sent igår lämnade advokat Claes Borgström (f.d. Jämo) in en överklagan till Högsta domstolen. Överklagan gäller ett skadestånd på 78 000 kr som Martin Smedjeback den 5 maj dömdes till av Svea hovrätt. Smedjeback klättrade över ett stängsel på vapenfabriken Aimpoint i Malmö i november 2008 och blev inom en minut gripen av polis.

Företaget Aimpoint yrkade på ett skadestånd på cirka 250 000 kronor för Smedjebacks handling med motiveringen att aktionen hade medfört extra lednings- och säkerhetsarbete samt stillestånds- och informationstid. I sin överklagan till HD yrkar Smedjebacks ombud, advokat Borgström, på att Smedjeback ska slippa betala något skadestånd. ”Grund för yrkandet om befrielse från skadeståndsskyldighet är att det inte föreligger adekvat kausalitet mellan det brott, olaga intrång, som Smedjeback dömts för och den skada som Aimpoint hävdar att bolaget åsamkats.” skriver Borgström i överklagan.

- Det är inte värdigt ett demokratiskt rättssamhälle att döma en fredsaktivist till tiotusentals kronor i skadestånd för att klättrat över ett stängsel. Det faktum att Aimpoint lägger ner så mycket tid och energi på att hantera en politisk manifestation kan tyda på att de är rädda att allmänheten ska uppmärksamma deras djupt problematiska vapenexport, säger Martin Smedjeback, 36-årig ickevåldsutbildare från Mjölby.

Den 17 juni kommer Smedjeback börja avtjäna ett fängelsestraff på fyra månader för en fredsaktion i Eskilstuna då fjorton granatgevär för export oskadliggjordes. Han kommer att sitta av straffet på anstalten Skenäs, utanför Norrköping.

Bakgrund: Aimpoints rödpunktssikten används bland annat av amerikanska armén i det folkrättsvidriga angreppet på Irak. Företaget uppger att 400 000 av deras sikten är i bruk för militära syften idag. Rödpunktssikten avsedda för krig klassas som krigsmateriel enligt svensk lag.

För information:
Martin Smedjeback, 070-257 90 97, smedjeback@gmail.com

Nätverket Ofog har sedan 2002 arbetat  mot kärnvapen och militarisering, med fredliga aktioner, opinionsbildning och civil olydnad.

Bifogade filer: