Fredsaktivister dömdes idag till dagsböter - Aimpoint fortsätter kräva skadestånd på halv miljon

Idag kl. 11.00 kom domen mot de två fredsaktivisterna, Karin Carlsson och Per Hillerström, som i Malmö september 2008 klättrat över entrégrinden till vapenfabriken Aimpoint. Malmö Tingsrätt dömde de båda fredsaktivisterna till 40 dagsböter för olaga intrång.

- Jag tycker vi har lyckats bra med vår fredsaktion. Det här har gett oss en värdefull möjlighet att nå ut till både allmänhet och rättsväsende och i den offentliga debatten lyfta upp frågan om den omoraliska och olagliga svenska vapenexporten, säger Karin Carlsson, projektledare från Åryd, Småland.

Malmö Tingsrätt beslutade redan innan rättegången den 17 maj att avskilja Aimpoints skadeståndsanspråk på 513 143 kronor. I dagarna har Aimpoint gått vidare och stämt fredsaktivisterna civilrättsligt, vilket kommer att handläggas av Malmö tingsrätt som ett tvistemål.

- Vi har aldrig förr i svensk historia skådat ett så omfattande skadeståndsanspråk för att man olovligen har tagit sig in på ett område utan att ha åsamkat materiell skada. Det här är ett ytterst principiellt rättsfall. Vinner Aimpoint detta innebär det en aggressiv utveckling av rättspraxis. Det innebär att företagens rätt till okränkbarhet väger tyngre än människans rätt till yttrandefrihet, säger Karin Carlsson.

Bakgrund: Aimpoints kikarsikten användes bland annat av amerikanska armén i det folkrättsvidriga angreppet på Irak. Företaget uppger att 400 000 av deras kikarsikten används för militära syften idag. Kikarsikten för militära syften klassas som krigsmateriel enligt svensk lag.

För mer information om skadestånd och bakgrund kring fallet:
Karin Carlsson, 073-587 29 49, karin[at]uppfattat.se

För information om Ofogs arbete och kampanjen Avrusta:
Martin Smedjeback, 070-257 90 97, smedjeback[at]gmail.com

Nätverket Ofog har i nära 10 år kämpat mot kärnvapen och militarisering, med fredliga aktioner, opinionsbildning och civil olydnad.