"Hans Blix" försöker skapa dialog med vapenproducent - Tre aktivister tog sig in på Bofors.

Vid tretiden på tisdageftermiddagen tog sig tre aktivister från fredslägret Disarm'08 osedda in på Bofors industriområde. Utklädda till Hans Blix och hans två sakkunniga genomförde aktivisterna en symbolisk vapeninspektion inne på området och krävde en dialog med företaget BAE Systems Bofors ledning.

Beslut om tillstånd för svensk vapenexport fattas av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Allmänheten får varken information eller möjlighet att påverka pågående
affärer.

- Jag vill uppmärksamma att det saknas demokratisk insyn i den svenska försäljningen av krigsmateriel, säger Marika Lisitchkin, en av de "sakkunniga".

På  BAE Systems Bofors tillverkas bland annat den GPS-styrda granaten Excalibur som USA använder i det ockuperade Irak

- Svenska vapen dödar människor runt om i hela världen. Det går inte att skapa fred med våld, säger Cecilia Carlsson, utklädd till Hans Blix och deltagare i aktionen.

KONTAKT
Ofogs presstelefon: 0733-815 361
Besök gärna www.ofog.org/disarm08 för högupplösta bilder avsedda för publicering.

FAKTA

Sverige bryter kontinuerligt mot riksdagens riktlinjer för vapenexport. Till exempel att tillstånd ej bör ges för export till länder som är i krig eller regimer som grovt och
omfattande bryter mot mänskliga rättigheter. Idag exporterar Sverige vapen till länder som USA, Indien och Saudiarabien.
Den svenska vapenexporten har flerdubblats sedan USA invaderade Irak, från 3,4 miljarder kronor 2002 till 9,6 miljarder 2007.

OFOG

Nätverket Ofog - för en kärnvapenfri och demilitariserad värld, jobbar med civil olydnad och påverkansarbete. Nätverket har nyligen expanderat från Göteborg till Stockholm och
Malmö.