Ofog erbjuder desertörer kaffe och stödsamtal utanför F21

På fredag förmiddag befinner sig en stödgrupp från Ofog utanför F21 för att erbjuda militärer som hoppar av armén kaffe och terapi. Allt från yrkesmilitärer till värnpliktiga kommer erbjudas ett femstegsprogram där psykologer, socionomer och livsstilscoacher arbetar tätt tillsammans för de avhoppade soldaternas anpassning till ett demokratiskt samhälle.

NATO, som i dagarna befinner sig i Luleå med omnejd för sin största militära flygövning detta år, är världens största krigsorganisation och kärnvapenklubb. Nato skolar sina soldater i total lydnad och machokultur, vilket resulterar i krig, folkmord och ockupationer.

- Vi ser en enorm fara i  att låta makt och militär överlägsenhet styra världen och ser det som nödvändigt att med alla till buds stående fredliga medel stoppa denna militaristiska organisation, säger en av socionomerna.

NATO bygger på imperiepolitik och våldsutövande vilket står i rak motsats till en levande demokrati. Ofogs stödgrupp för desertörer kommer därför ge de avhoppade militärerna övningar i hur de kommer ur militarismens hårda ramar och istället kan kämpa för en rättvis värld utan förtryck.