Ofog genomför brottsplatsundersökning på Vidsels militärflygbas

Två personer från antimilitaristiska nätverket Ofog tog sig idag in på Vidsels militärflygbas, en av huvudbaserna för veckans NATO-oövning, för att genomföra en medborgerlig brottsundersökning då det på goda grunder finns misstankar om att NATO gör sig skyldiga till förberedelse till krigsbrott på flygbasen.

Jonas Ek och Martin Landin från Ofog tog sig tidigt i morse in på basen för att undersöka om NATO under övningen använder sig av samma typ av flygplan och vapen som används vid attacker mot civila i Afghanistan. Målet med inspektionen är att om möjligt bevisa att NATO genom denna övning utbildar piloter och annan militär i stridsmetoder som troligtvis även kommer användas mot civila, vilket skulle leda till att hela övningen kan rubriceras som förberedelse till krigsbrott. Detta skulle tvinga fram allvarliga påföljder både för politiskt ansvariga beslutsfattare och ansvariga inom försvaret.

- Det är ingen hemlighet att NATO vid ett flertal tillfällen bombat civila mål med många civila dödsoffer som följd. Det borde vara varje demokratisk stats självklara skyldighet att inte på något sätt stödja varken planering, träning eller utförande av dessa krigsbrott, säger Martin Landin, fabriksarbetare, 29, från Göteborg.

 - Vi ser det som vår plikt, som fredsälskande medborgare, att inspektera basen och bekräfta misstankarna om att NATO förbereder krigsbrott där. Om så är fallet kommer vi att rapportera våra upptäckter till polisen och till den internationella domstolen för krigsbrott, säger Jonas Ek, dagvakt i Svenska Kyrkan, 29, från Malmö.

Bifogade filer: