Idag polisanmäler vi myndighet för medhjälp till mord

Att en svensk myndighet möjliggör för människorättskränkande regimer att få tillgång till svenska vapen innebär att de gör sig medskyldiga till dessa diktaturers brott. Därför polisanmäler vi idag Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) för medhjälp till mord.

Under senare år har svenska företag, med godkännande från ISP, exporterat vapen till Saudiarabien och Bahrain. I februari och mars 2011 demonstrerade tiotusentals medborgare för demokrati i kungadömet Bahrain. Den diktatoriska regimen slog till hårt. Polis och säkerhetstjänst fängslade, torterade och mördade fredliga demonstranter . Minst tjugo människor dödades av regimen. Saudiarabien grep in militärt för att hjälpa till att slå ner demokrati-upproret.

- Om Sverige vill stötta mänskliga rättigheter bör man inte längre tillåta vapenexport till Bahrain och Saudiarabien. Vi förväntar oss att Sverige stöttar demokratirörelser istället för att förse  diktatoriska regimer med vapen, säger Sayed Mohamed Alawi, människorättsaktivist från Bahrain.

Sayed Mohamed Alawi upplevde själv statens repressiva kraft när medborgarna stod upp för demokrati och han såg hur Saudiska trupper hjälpte till i förtrycket. I samband med tillslaget kände han sig tvungen att fly landet på grund av hans människorättsengagemang. Idag fortsätter han sitt engagemang för ett fritt Bahrain från Lund i Skåne.

En allt större andel av vapenexporten från svenska företag går till länder där befolkningen inte kan välja sina politiker i fria val. År 2012 gick mer än en tredjedel av svensk krigsmaterielexport till icke-demokratier. Det är tyvärr inte bara bristen på demokrati som är ett problem i diktaturer. Dessa regimer upprätthålls genom fängslande av oppositionella, tortyr och andra grova människorättsbrott.

På grund av ovanstående polisanmäler vi idag myndigheten ISP för medhjälp till våld (mord/mordförsök/misshandel) mot fredliga demonstranter i Bahrain. Det vore orimligt om ingen kan ställas till svars för denna vapenhandel endast för att den skett över nationsgränser. Idag är mycket av vapenexporten hemligstämplad och därmed omöjlig att undersöka för enskilda medborgare, vilket gör en polisundersökning än mer angelägen. Vi uppmanar polisen att skyndsamt utreda exakt vilka produkter som har sålts från Sverige och hur dessa använts i Saudiarabien och Bahrain.

 

Sayed Muhamed, vice ordförande för Bahrain Salam for Human Rights, 070-712 27 20

Annika Spalde, aktiv inom Kristna fredsrörelsen, 076-246 19 94, annika.spalde@gmail.com

Martin Smedjeback, aktiv inom nätverket Ofog, 070-257 90 97, smedjeback@gmail.com

Lena Steinholtz Ekecrantz, aktiv inom Kvinnor för fred

 

Bifogade filer: