Nyhetsbrev för Sommarkurs "Fred och motstånd"

Hej.

Här kommer lite information om sommarkursen ”Fred och motstånd”. Planeringen pågår för fullt och även om du inte får svar på alla dina frågor så hoppas vi att det här utskicket ska kunna räta ut en del frågetecken. Det här brevet innehåller:

1. Praktisk information.
2. Så kommer kursen att gå till.
3. Kursplan.
4. Boktips för den ivriga.

Hör gärna av dig med frågor.

Vänliga hälsningar,

Oscar Schön & Annie Boldt.

malmo@ofog.org

------------------------

1. Praktisk information.

Om du inte redan gjort det så är det viktigt att du anmäler dig till Kvarnby folkhögskola. Det gör du enkelt genom att fylla i ett formulär på www.kvarnbyfhsk.se. För att kunna ansöka om studiemedel måste du vara anmäld via skolan. Sista anmälningsdag till kursen är måndagen den första juni. Om någon du känner vill gå kursen efter det så kan man skicka en sen anmälan och komma med i mån av plats. Kursavgiften på 1000:- ska vara betald till den första juni.

------------------

2. Så kommer kursen att gå till

Större delen av kursen, v. 27-30, är på distans. För att vi ska få ut så mycket som möjligt av kursen ställer det krav på oss som deltagare att vara aktiva. Kursen kommer att samordnas av oss, Oscar och Annie. Via folkbildningsnätet har vi ett gemensamt forum för vår kurs, och vi kommer att skicka mer information framöver om hur det ska fungera.

En första uppgift kommer att bli att skriva en kort personlig presentation som vi lägger på folkbildningsnätet för alla deltagarna på kursen att se. Annie och Oscar kommer att börja.

Distansdelen kommer att vara uppdelad i fyra veckor med separata teman att arbeta kring. Vi kommer att skicka ut förslag på uppgifter kring varje tema. Alla deltagare kommer att göra någon form av återrapportering varje vecka om vad vi har gjort.

För att kursen ska fungera är det viktigt att alla deltagare faktiskt deltar i kursen. Vi tror inte det är något problem, men skulle det visa sig att någon deltagare t.ex. aldrig varit inne på folkbildningsnätet kommer vi att ta kontakt med denna och prata om vad det kan bero på.

Vi återkommer med en mer noggrann veckoplanering, kring vilka teman vi vill arbeta respektive vecka.

--------------

3. Fred och motstånd – kursplan

Överallt i världen pågår fredligt motstånd mot krig och militarism. Den här kursen ger dig en chans att lära dig mer om dagens fredsrörelser och vilka frågor man jobbar med. Vi kommer att fokusera på NATO, militära interventioner och globaliseringen av militarism. Kursen ger också möjlighet att jobba praktiskt med fredsarbete.

Undervisning

Det krävs inga förkunskaper för att delta på kursen. Fyra veckor sker på distans i kontakt med övriga deltagare. Tillsammans läser vi litteratur och diskuterar, men kursen innehåller också mer praktiska och utåtriktade uppgifter. Fyra studiegrupper kommer att bildas – i Stockholm, Göteborg, Malmö och en ”cybergrupp” som enbart kommunicerar via internet. Studiegrupperna träffas regelbundet och hjälps åt med uppgifterna. Deltagarnas intressen och önskemål kommer i hög grad att påverka kursens innehåll. En vecka är förlagd till Kvarnby folkhögskola i Malmö. Under veckan har vi bjudit in intressanta föredragshållare och vi har chansen att dra nytta av varandras praktiska och teoriska kunskaper.

Kursen är på heltid i fem veckor. Mycket av undervisningen sker via Folkbildningsnätet, vilket kräver att man som deltagare har tillgång till Internet.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en fördjupad kunskap om:

   1. Nato
   2. Militära interventioner
   3. Fredsrörelser
   4. Globaliseringen av militarism

Efter avslutad kurs lämnas ett kursbevis.

Innehåll

De fyra veckorna på distans är uppdelade i olika teman: Introduktion, Nato och globaliserad militarism, militära interventioner och fredsrörelser. Varje studiegrupp får i uppgift atttillsammans läsa olika texter och utifrån dessa göra olika praktiska uppgifter.

------------------

4.Litteraturtips

Vi kommer att skicka litteraturlista längre fram. Om du redan nu vill börja nosa på litteraturen är här två boktips:

Naomi Klein: Chockdoktrinen.
Jean Bricmont: Humanitär imperialism.