Ofog cyklade för en rättvis freds- och klimatpolitik

Lördag 18 september var det cykeldemonstration för en hållbar klimatpolitik, mot bygget av Marieholmstunneln och för en bättre kollektivtrafik. Krigsindustri och oljepolitik går hand i hand och leder till exploatering av natur och människor, torka, översvämning, svält, fattigdom, förtryck, markkonflikter etc. Ofog tycker det är viktigt att visa på sambandet mellan krig och ohållbar klimatpolitik och cyklade i demonstrationen med plakat som "Marieholmstunneln = mer bilar = mer krig för olja" och "Krig och klimatkatastrof börjar här - Vi kan stoppa det härifrån".