Fängelsedom för fredsaktivist

Det blev 14 dagars fängelse för Martin Smedjeback som natten till den 29 juli 2011 tillsammans med Annika Spalde tog sig in på flygflottiljen F21 i Luleå och märkte ut landningsbanan med rosa färg. Spalde slapp fängelsestraff på grund av att hon redan fått ett annat fängelsestraff för tidigare aktion på samma fredsläger. Det meddelade Luleå tingsrätt idag vid 14.00. Brottsrubriceringen var grovt olaga intrång men de blev dömda till olaga intrång.

— De som borde ställas till svars är de som förbereder för krig, inte vi som verkar för fred, säger Martin Smedjeback, 39, Mjölby.

Syftet med att skriva ”War starts here” på landningsbanan var att synliggöra Sveriges bidrag till krig runt om i världen. Sverige upplåter ett område nästan lika stort som Belgien till främmande krigsmakter att öva för krig. Området i Norrbotten heter Neat och här har minst 24 olika länder genomgått krigsövningar.

Annika Spalde och Martin Smedjeback bor i Kollektivet Gandhi i Mjölby. De har fängslats flera gånger för sitt motstånd mot vapenexport och krig. Just nu befinner sig Annika i Irak för att i fem veckor arbeta för fred och demokrati tillsammans med Christian Peacemaker Teams.

Domen finns med som bilaga.

Kontakt
Martin Smedjeback, 070-257 90 97, 0142-48 10 01
Luleå tingsrätt, 0920-29 55 00

Målnummer i tingsrätten: B2339-12

Pressklipp om F21-domen: http://ofog.org/press/pressklipp

Slutpläderingen i text
http://debatt.svt.se/2013/01/29/ickevald-ar-det-mest-effektiva-vapnet-mot-orattvisor/

Hela rättegången finns att lyssna på här: http://www.youtube.com/watch?v=QTb6JlW-dBk

Video från fredslägret där aktionen av Spalde och Smedjeback ingick finns på: http://www.youtube.com/watch?v=AGizHwZ0agY&playnext=1&list=PL67AB326C6EB...

Foton
Spalde och Smedjeback vid F21 strax före aktionen: http://www.flickr.com/photos/ofog/8380427129
Porträttbild på Spalde: http://www.flickr.com/photos/ofog/8381541854
Porträttbild på Smedjeback: http://www.flickr.com/photos/ofog/5571373783/ (fotograf: Moa Karlberg)

All video, ljud och stillbilder från nätverket Ofog får användas fritt. Vänligen uppge Ofog som källa om inget annat anges.

Mer information
www.ofog.org
www.warstartshere.com

Swedish peace campaigner Martin Smedjeback today received a prison sentence of 14 days from a provincial court in the Scandinavian country. On July 29, 2011, together with Annika Spalde, he went inside the air force base F21 in Luleå in the northern part of Sweden. Inside they painted the air strip pink. Spalde who had already before received and served a sentence of 14 days in prison for an earlier action the same week, did not get any further sentence.

— A prison sentence is a small burden compared to the suffering of those exposed to the wars prepared for here. Sweden is an accomplice to wars by offering military exercise areas for foreign armies and through our arms exports, says Martin Smedjeback, 39, from Mjölby, Sweden.

Annika Spalde and Martin Smedjeback have dedicated their lives to resisting what they call the machines of militarism and animal oppression in modern society. Based in the nonviolent resistance community "Gandhi" in the town of Mjölby, they have been imprisoned several times before for standing up to arms exports and war. At present Spalde is in Iraqi Kurdistan, working with Christian Peacemaker Teams to support local human rights activists.

The peace action that Spalde and Smedjeback were convicted for was a part of War Starts Here, an international peace camp which took place in Luleå from July 22 to 29, 2011. More than 200 people from 21 countries took part in the peace camp. The main aim was to highlight the vast military complex called the North European Aerospace Test range (NEAT). Its area in the north of Sweden is almost the size of Belgium. The facility is used for testing missiles, combat aircraft and unmanned aerial vehicles (drones). Among the weapons tested at the range are drones such as those used in extra-judicial executions in Pakistan and elsewhere.

Contact
Martin Smedjeback, smedjeback@gmail.com, +46-70-257 90 97
Luleå municipal court, 0920-29 55 00

Video from the peace camp War Starts Here where Spalde och Smedjeback did their peace action:
http://www.youtube.com/watch?v=AGizHwZ0agY&playnext=1&list=PL67AB326C6EB...

Photos
Spalde and Smedjeback at the F21 air base before the action:
http://www.flickr.com/photos/ofog/8380427129

Portrait of Spalde: http://www.flickr.com/photos/ofog/8381541854

Portrait of Smedjeback: http://www.flickr.com/photos/ofog/5571373783/
(Photographer: Moa Karlberg)

All video and pictures from Ofog can be used freely. Please mention Ofog as the source, and Karlberg where noted.

More information
http://ofog.org/english
http://warstartshere.com/en

Bifogade filer: