Om Nato

Nato har lång erfarenhet av att arbeta militärt med humanitära frågor och vet därför mer än de flesta om c. d. Under sitt djupa engagemang i Afghanistan som pågått under flera år så har det varit omöjligt för Nato att helt undvika c. d. Under 2008 steg antalet Civila Dödsoffer i Afghanistan med 40 – 56 procent enligt en Natorapport, så behovet av c. d.-hantering är stort.

Med Reality AB:s tjänster får kunden tillfälle att öva sig på centrala uppgifter som att undanröja bevis och – i de fall det är oundvikligt – be om ursäkt på ett passande sätt.

Därigenom kan Natopersonalen skaffa sig ovärderliga kunskaper som med stor sannolikhet kommer till nytta under tjänsten i fält.

I bombkriget mot Serbien 1999 hade Nato som uttalat mål i den så kallade "fas 2" av kriget att bomba civila mål som broar, kraftstationer och vattenverk. Med den valda strategin var det naturligtvis omöjligt att undvika c. d. Eftersom alliansen fortfarande inte hade fokuserat på c. d. i sina övningar höll motståndarsidans rapportering om de många Civila Dödsoffren på att urarta till en public relations-katastrof för Nato, och man var till slut tvungen att bomba den statliga serbiska televisionen.

Nu när Nato har insett behovet av träning i c. d.-frågor kommer mycket mer sofistikerade strategier att kunna väljas i framtiden.