Digital aktivism

Det som elaka tungor kallar slacktivism är också en viktig del av kampen för en fredlig värld. En stor del av samhällets kunskapsutbyte går via webben, och då är det viktigt att fredsrörelsens perspektiv syns och hörs. Till exempel kan du: 

Uppdatera wikipedia

Fortfarande saknas en stor del av både den aktiva fredsrörelsen + fredsrörelsens historia på Wikipedia, och ju fler vi är som hjälper till desto snabbare kommer det gå att åtgärda! Har du aldrig uppdaterat Wikipedia förut finns det en nybörjarkurs här Exempel för att komma igång, på sidor som saknas eller som kan utvecklas: 

 • European Antimilitarist Network
 • Katharine Gun
 • Rickard Almskoug
 • Rick Springer
 • Trident Ploughshares
 • Women in Black
 • Vredesactie
 • Tripod-blockader
 • Tom Hurndall
 • Navy-Vieques-protesterna
 • Al Nakba
 • Nhat Chi Mai
 • Freedom Riders
 • Nordiska Kvinnor för Fred
 • Sveriges Kvinnliga Fredsförening
 • Kvinnornas Fredssöndag 1915
 • Concepcion Picciotto
 • William Thomas Hallenback Jr
 • osv, osv...

Se också engelskspråkiga wikipedias List of Peace Activists och Femipedia - för mer kvinnor på Wikipedia. 

Sprid fredsfilmer

Ofog delar oftast filmerna från våra aktioner, föreläsningar, med mera på Youtube. För att de och andra fredsfilmer ska spridas hjälper det att någon textar dem på andra språk (och även på svenska!), och att de optimeras på andra sätt. Se Youtubes Creator Playbook för tips. Playbooks Nonprofits Guide ger också råd direkt anpassade till politiska organisationer.