Blockadtekniker

Med hjälp av plast- eller metallrör kan det mesta blockeras eller hindras från användning. Du kan till exempe blockera en grind, väg eller ingång till ett kontor eller fabrik. En grupp på tio personer som ligger i en ring med fastlåsta armar och fötterna i mitten kan blockera ett riktigt stort område. 

Öva gärna innan blockaden och prata igenom olika scenarion, så att alla deltagare känner sig trygga och förberedda. 
Det viktigaste att så klart att folk känner sig trygga att delta i blockaden, snarare än hur det görs. Ingen ska känna sig pressad att göra något de inte är bekväma med. Det går också bra att bara sitta i vägen tills en blir arresterad, och sedan resa sig och självmant gå med polisen.  

Förberedelser

Ta med: Vatten i en plastflaska (glas kan gå sönder). Mellanmål för att hålla blodsockret uppe. Eventuella mediciner (så att det räcker både för aktionen och för några dagar hos polisen). En bok att läsa hos polisen. Telefonnummer till en kontaktperson, gärna skrivet på handen så att du inte förlorar det. 
Fashion-tips: Klä dig varmt och torrt. Chansen finns att du får sitta länge på blöt och kall asfalt. 
Lämna hemma: Allt som kan tolkas som ett vapen. Kartor, telefonlistor och andra dokument. Smycken som kan fastna och skada dig. Saker du är rädd om som du inte vill förlora eller ska gå sönder. 
Smycka blockaden: ...så blir den roligare och synligare. Och det är alltid lättare att dölja eventuella blockadhjälpmedel för den som bär på en tre meter stor papier maché-ubåt.
Stödgrupp: När du sitter fastlåst är det bra att ha kommit överens med en eller några om hjälp med mat, dialog, nyheter, och så vidare.

Armkrok

Att stå eller sitta ner i armkrok är ett sätt att skapa snabba och temporära blockader av människor. 

Tublås

För att göra det svårare för polisen att bryta blockaden kan deltagarna använda metall, plast eller papprör, i vilka händerna låses samman med karbinhakar och/eller med rep runt handlederna. Rören måste vara tillräckligt långa för att förhindra polisen skjuta dem upp längs med människors armar för att blotta linan. Slipa kanten på rören och sätt dit något mjukt material så att armarna inte skadas. Tänk även på att det blir kallt för händerna inuti metallrör.

Var noga med att inte låta polisen misstänker att du planerar att använda rören. Rören kan förklädas som en del av maskeraddräkt, som rekvisita till gatuteater, eller i gamla ryggsäckar - använd din fantasi!

Cykellås

Fordon, grindar, med mera kan imobiliseras genom att du låser fast dig vid dem med ett cykellås.

Se till att eventuella förare vet om att du sitter fast i fordonet. Om fodonet börjar röra sig när du sitter fast i det kan du skadas eller värre. Tänk på att nacken är en ömtålig kroppsdel! Lås inte heller fast dig i rörliga delar på en maskin, eller i delar som är lätta att ta bort. Om du kan sitta eller ligga ner under blockaden så är det också trevligt.

Att sätta fast ett cykellås i en pressad situation kan vara en utmaning. Fundera på om du kan få hjälp från en stödperson. 

Vad gör du med nyckeln? Gömmer du den på dig själv? Om du ger den till en vän så är det viktigt att hen inte blir arresterad och att ni kan kommunicera, utifall du behöver nyckeln.

Tripod 

En konstruktion av tre långa stänger eller trästammar som fästs i varandra i toppen och på så vis bildar ett enkelt trebent torn. En sittplats kan inredas ovanpå tornet, eller hängandes i rep från tornets övre del.

Tripods fungerar som mobila blockader som är lätta att montera upp. De konstrueras av den sortens stolpar som används i byggnadsställningar, eller med hjälp av långa, raka trädstammar.

En rest tripod kan förflyttas genom att flytta ett steg i taget. Det underlättas av att någon står i mitten och dirigerar promenaden.

Varaktiga blockader med tripods på synliga platser fungerar som en bra centerpunkt för en blockad. Tänk på att blockaden sannolikt blir desto varaktigare ju bekvämare sittplats personen i toppen har.

Om du fixerar benen med rep eller stolpar högt upp, så går det inte att sänka stativet genom att dra isär benen. Försök att placera stativet/stativen så att det inte går att köra in en bil under dem - om polisen kan stå på ett biltak så blir det lättare för dem att dra ner personen i stativet. Stativ med två (eller ett!) ben kan användas i anslutning till trebenta stativ för att täcka en större yta.

Det rekommenderas starkt att träna mycket innan aktionen.

Använd din fantasi!

Genom att experimentera hittar vi nya sätt att skapa effektiva blockader. Möjligheterna är oändliga. Människor har till exempel täckt sig med färg för att avskräcka polisen från att handskas med dem. (Det kan dock orsaka problem i mitten av en fullsatt blockad!) Dörrlås är lätta att förstärka. Ett stoppat fordon kan blockera en hel väg. Die-ins skapar symboliska blockader.

För inspiration, se Delias Guide to Basic Blockading,  Intercontinental DeLuxe Guide to Blockading