Nato Game Over 2008

Lördagen den 22 mars 2008 - två veckor innan Natos toppmöte i Bukarest, där alliansens framtid diskuterades - reste 700 människor från hela Europa till Natos högkvarter i Bryssel för att ta sig in på området, stänga verksamheten och protestera mot de krigsbrott som Nato förbereder.

21-24 mars - exakt fem år sedan Irakkriget inleddes - arrangerade Vredesactie, Bombspotting och War Resisters International ett seminarium om militär globalisering och ickevåldsmotstånd i Europa.

13 svenskar från Ofog deltog i både seminariet och aktionen. Samtliga arresterades men släpptes utan påföljd. 

- Nato är en lobbyorganisation för militära lösningar. Det går inte att bringa fred och demokrati genom vapen och bomber. Om alla de resurser som läggs på att bygga upp Natos och EU:s militär istället satsades på fredlig konfliktlösning och fattigdomsbekämpning, skulle de på allvar leda till en säkrare värld, säger Maja Backlund som deltog i aktionen.

Aktionens syfte var att synliggöra kampen mot Natos aggressiva krigspolitik och kräva att organisationen - i enlighet med internationell lag - avrustar sina kärnvapen.

På Flickr hittar du fler bilder från aktionerna.