Coulport (2003)

Den 2-15 augusti 2003 samlades människor från hela Europa i Glasgow, Skottland, för att genomföra en stor blockad av kärnvapenbasen Coulport.

Över 70 personer från Skottland, England, Wales, Nordirland, Irland, Belgien, Sverige, Frankrike och Tyskland deltog och 30-40 personer var närvarande under hela lägret. Från Ofog deltog ett 20-tal personer. 

Under lägret tog sig flera aktivister in på och avbröt verksamheten på basen, via både land- och sjövägen. Workshops med fokus på avrustning genomfördes och basens grindar blockerades.

Onsdagen den 13 augusti simmade Helena Granström från Ofog i riktning mot kärnvapenbasen Faslane bärandes en banderoll med texten "Blix, I've found them". En referens till sökandet av massförstörelsevapen i Irak. Polisen avbröt dock simturen och tog henne tillbaka till stranden med en båt.

Bilder från Coulport kan ses på Ofogs Flickr.