The Really Big Blockade (2003)

Den 22 april 2003 deltog tusentals människor Storbritanniens militärbas i en fredlig protest mot massförstörelsevapen. Ofog deltog med ca 20 aktivister i aktionen. 

Se bilder från The really big blockade på Ofogs Flickr.